Stomen van Kracht

De krachten van het Koninkrijk ter beschikking

“Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods” (Rom. 8:15)

In hoeverre kunnen wij als geopenbaarde zonen overwinning nemen over geldmiddelen, over de omstandigheden, over de stof, over het weer, over ruimte en tijd, in hoeverre kunnen wij bijvoorbeeld onze troonrechten gebruiken tegen alles wat de gezegende realisering van een wereldwijde zending in de weg staat.

De zonen hebben immers de beschikking over alle krachten van het Koninkrijk en het wordt tijd dat ‘wij deze bewust gebruiken voor de opbouw van de Kerk van Christus en tot eer van de Naam van de Heer der Kerk. Jozua liet in het dal van Ajalon de zon en de maan stil staan, Elia gebood het vuur van de hemel, gebood de regenwolken drie en een half jaar weg te blijven. Deze mannen grepen in, in heilige, machtige wetten van de natuur en de natuur boog zich voor hun bevelende stemmen en gehoorzaamde. Wat wisten zij meer?

Wat wist Elia, Elisa, Mozes, Paulus meer? Kregen zij grotere bevoegdheden, of kenden en gebruikten zij eenvoudig de hun gegeven bevoegdheden? Ik weiger te geloven dat zij vroeger meer toegang hadden tot de wondere, afgesloten gebieden van het universum, dan thans; dat zij toen en ginds er een bijzondere sleutel voor hadden.

Ik geloof dat vandaag de zonen dezelfde dingen kunnen doen. Wij kunnen het niet ontkennen, aan alle kanten vinden wij belem-meringen die een heerlijke en machtige uitbloei en verruiming, verbreding en verdieping van ons leven en werk limieten stellen.
Wij hebben door de eeuwen heen deze wetten maar aanvaard, wij weten niet beter of ze behoren er bij, ja ze worden dikwijls theologisch goed gepraat als tuchtmaatregelen van de Vader.

Maar ze zijn voor mijn gevoel niet anders dan hinderlijke, verdrietige en vernederende belemmeringen, vijandige dreigingen, die ons levensgeluk aantasten. Zoals de lucht- en ruimtevaart door de ontwikkeling van de wetenschap, door ontdekking van nieuwe mogelijkheden, opzienbare vorderingen maakte, zo ook ziet de Kerk van de eindtijd nieuwe ontwikkelingen, nieuwe overwin-ningen; daar is verscherpte visie nodig, wandelen in de Geest, vergroot gezagsbewustzijn, duidelijker besef van verkregen rechten, sterkere bewustwording van het zoonschap Gods; het is de Bruid des Heren die toegroeit naar de eindfase van haar volkomenheid, van het zijn “zonder vlek of rimpel”.

Steeds meer geeft de Heilige Geest, die in alle waarheid leidt, visie op de overwinning over ziekte, zonde, zwakheid, vrees, armoede, dood, over plaats, ruimte en tijd. En zoals de ontdekking eerst met verzet, protest gepaard gaat, met kritiek en ongeloof wordt ontvangen, zo is er veel theologisch en verstandelijk protest tegenover nieuw licht op de kandelaar, maar niemand kan deze ontwikkeling tegenhouden.

 

Enkel berichtnavigatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: